Logo BIKTL Latawiec Konsulting
profesjonalne WSPARCIE DLA
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
profesjonalne WSPARCIE DLA
INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Czym się zajmujemy

Oferta BIKTL Latawiec Konsulting Sp. z o.o. skierowana jest do wszystkich uczestników procesu budowlanego - zamawiających, wykonawców i wszystkich innych, którzy w procesie budowlanym uczestniczą. Świadczymy kompleksowe usługi na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego: w zakresie doradztwa technicznego, prawnego, zarządzania ryzykiem, sporów kontraktowych oraz planowania inwestycji. Posiadamy bogatą wiedzę dotyczącą świadczonych przez nas usług oraz wiemy, gdzie znaleźć potrzebne informacje.

Wsparcie wykonawcy

Wsparcie zamawiającego

Harmonogramy

Spory kontraktowe


Wsparcie wykonawcy

Analiza ryzyk kontraktowych

Pomoc w przygotowaniu oferty

Planowanie i harmonogramy

Bieżące wsparcie w realizacji kontraktu

Wsparcie w sporach kontraktowych

Prawidłowa ocena ryzyk kontraktowych przypisanych wykonawcy jest podstawą sprawnej realizacji inwestycji. Już na etapie ofertowania wspieramy wykonawców w zakresie szczegółowej analizy możliwych ryzyk i zabezpieczania się przed nimi. Ryzyko – jeżeli wystąpi – jest zdarzeniem, które będzie miało wpływ na sposób wykonania, zakres, jakość, koszt i termin realizacji inwestycji. Zarządzanie ryzykiem - definiowane jako systematyczny proces rozpoznawania i analizy ryzyka wraz z planowaniem i wdrażaniem właściwych strategii reakcji na zidentyfikowane ryzyka oraz ich monitorowanie i kontrola – jest polem działania, na którym nasi eksperci czują się bardzo pewnie, co daje gwarancję bezpieczeństwa kontraktowego naszym klientom. Bieżące wsparcie w realizacji kontraktów pomaga przy prawidłowym dokumentowaniu zdarzeń i okoliczności, które mogą zaburzyć sprawną realizację kontraktu, co może być przyczyną powstania sporów, które będą wymagały prawidłowego dokumentowania racji wykonawców.

 • Umiejętne zarządzanie ryzykiem jest podstawą osiągnięcia zakładanej marży na kontrakcie.
 • Każde roszczenie jest możliwe do dochodzenia pod warunkiem, że wykonawca ma skatalogowane dowody na poparcie swoich racji.
 • Uzasadnione żądanie przedłużenia czasu realizacji inwestycji jest równoznaczne z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.
 • Wynagrodzenie ryczałtowe także może ulegać zmianom.

Wspieraliśmy największe firmy budowlane realizujące kontrakty infrastrukturalne: drogowo-kolejowe, hydrotechniczne, energetyczne; kontrakty kubaturowe: mieszkaniowe, magazynowe, biurowe; kontrakty związane z ochroną środowiska: renowacje infrastruktury podziemnej, utylizacja odpadów komunalnych.

Współtworzyliśmy siwz na roboty budowlane i usługi Inżyniera: tunel w Świnoujściu, Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów w Krakowie, Intermodalny Terminal Kontenerowy w Brwinowie, modernizacje kanalizacji dla MPWiK w Warszawie, Wodociągów i Kanalizacji w Opolu, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie, Eksploatator Sp. z o.o. w Rotmance, PGK „Dolina Baryczy”.

Nasi eksperci uczestniczyli w rozstrzyganiu sporów w Komisji Rozjemstwa w Sporach dla różnych kontraktów realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC (2011 – 2 KR, 2012 – 2 KR, 2013 – 5 KR, 2014 – 6 KR, 2015 – 3 KR, 2016 – 5 KR, 2017 – 6 KR, 2018 – 7 KR, 2019 – 2 KR); we wszystkich przypadkach KR wydała wiążące dla Stron Decyzje).

Nasi eksperci uczestniczyli w rozstrzyganiu sporów jako Arbitrzy Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) w Warszawie (2011 – 1 sprawa, 2015 – 3 sprawy, 2016 – 1 sprawa) oraz Sądu Arbitrażowego przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach (2012 – 1 sprawa) w sporach powstałych w trakcie realizacji zamówień publicznych współfinansowanych ze środków POIiŚ oraz komercyjnych.

Nasi eksperci są mediatorami w sporach gospodarczych dotyczących inwestycji budowlanych.

Nasz ekspert jest Członkiem Rady Ekspertów powołanej Zarządzeniem nr 25 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 30.05.2016 r.

Nasz ekspert jest Wykładowcą na podyplomowych studiach „Kontrakty na roboty budowlane według polskich i międzynarodowych procedur” prowadzonych na Politechnice Gdańskiej i Politechnice Poznańskiej oraz prelegentem i moderatorem otwartych szkoleń i warsztatów z zakresu realizacji zamówień publicznych opartych o Warunki Kontraktowe FIDIC (2010 – 2, 2011 – 6, 2012 – 5, 2013 – 10, 2014 – 11, 2015 – 8, 2016 – 6, 2017 – 14, 2018 – 10, 2019 - 12).

Nasi eksperci są współautorami tłumaczeń: Warunków Kontraktowych FIDIC edycja 2017 „żółta książka” i „czerwona książka”, „Standardów procedowania (Protokołu) Brytyjskiego Towarzystwa Prawa Budowlanego (SCL) w sprawie opóźnień i zakłóceń realizacji inwestycji budowlanych”, Warunków Kontraktowych FIDIC edycja 1999 „Klient Konsultant”.

Nasi eksperci są autorami licznych artykułów z dziedziny prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, Warunków Kontraktowych FIDIC, partnerstwa publiczno-prywatnego publikowanych w: Biuletynie Informacyjnym SIDiR „Konsultant”, Inżynierii Bezwykopowej, Inżynierze Budownictwa, Europejskim Doradcy Samorządowym, Geoinżynierii Drogi Mosty Tunele.


O BIKTL

Naszą misją jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji i poszerzanie kompetencji

BIKTL Latawiec Konsulting Sp. z o. o. jest firmą powstałą na bazie bogatych doświadczeń zawodowych udziałowców i współpracowników. Specjalizujemy się w świadczeniu wysokiej jakości usług doradczych w zakresie budownictwa, dostosowanych do indywidualnych potrzeb stron procesu inwestycyjnego.

W naszych szeregach zrzeszamy najlepszych ekspertów i rozjemców FIDIC z listy Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz radców prawnych. Posiadają oni bogate doświadczenie w zakresie stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, zdobyte przy realizacji infrastrukturalnych kontraktów komercyjnych i inwestycji celu publicznego publicznych, w zakresie budownictwa przemysłowego, komercyjnego i ogólnego.

Działamy na rzecz wykonawców i zamawiających. Tworzymy dla nich analizy, opinie, specyfikacje istotnych warunków zamówienia, programy funcjonalno-użytkowe, harmonogramy, matryce ryzyk. Na każdym etapie realizacji inwestycji wspieramy ich swoim doświadczeniem i wiedzą oraz znajomością aktualnych trendów w orzecznictwie, dotyczącym sporów powstałych w trakcie realizacji inwestycji. Nie ograniczamy się jedynie do reagowania na konkretne potrzeby naszych klientów, ale staramy się poszukiwać nowe rozwiązania, wspierając naszych Partnerów biznesowych.

Mamy szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie metod analizowania ryzyk kontraktowych, organizacji procesu budowy i harmonogramowania, tworzenia dokumentacji i korespondencji kontraktowej. Specjalizujemy się w tematyce roszczeniowej, wspartej znajomością aktualnego orzecznictwa w zakresie kontraktów drogowych, kolejowych, kubaturowych oraz z dziedziny ochrony środowiska i energetyki.

Gwarantujemy profesjonalną obsługę już od etapu przygotowania ofert przetargowych, poprzez etap realizacji, aż do zakończenia kontraktu i jego rozliczenia, w tym także na ewentualnej sądowej drodze rozstrzygania sporów. Jesteśmy przygotowani do zajmowania stanowiska w zakresie kwestii technicznych, kontraktowych, prawnych oraz dotyczących spraw spornych.

Działamy na zasadach stałych umów, ad hoc oraz w nagłych przypadkach.

BIKLT Latawiec Konsulting ZDOBYWAŁ DOŚWIADCZENIE NA KONTRAKTACH W CAŁEJ POLSCE


Zespół

Jesteśmy zespołem specjalistów. Przy realizacji usług poza stałym zespołem wspierają nas najlepsi specjaliści branżowi na rynku.

Tomasz Latawiec

Prezes Zarządu
[email protected]
Biografia
Katarzyna Grala-Latawiec

Katarzyna Grala-Latawiec

Prokurent
[email protected]
Biografia

Zatrudniamy

Poszukujesz nowych wyzwań, dołącz do naszego zespołu!

Dołącz do zespołu - prześlij CV

Komentarze

Dzisiaj przypomnę felieton opublikowany w styczniu 2010 r. Nie byłem i nie jestem Kasandrą, tą wieszczką z mitologii greckiej. Dla przypomnienia (za Wikipedią) – Kasandra uchodziła za córkę króla Troi, Priama i jego żony, Hekabe. Była bliźniaczą siostrą Helenosa. Zakochany w niej Apollo dał jej dar widzenia przyszłości, jednak Kasandra nie odwzajemniła jego miłości. Rozgoryczony rzucił na nią klątwę, sprawiając, że nikt nie wierzył w jej przepowiednie. Dramatycznych ostrzeżeń Kasandry nie słuchali jej rodacy, nie udało się jej zapobiec upadkowi Troi. Po zdobyciu miasta przez Achajów, została wywieziona do Myken jako branka króla Agamemnona. Urodziła mu synów-bliźniaków – Teledamosa i Pelopsa. Także Agamemnon nie wierzył jej przepowiedniom.

Po przeczytaniu felietonu „Tsunami sporów przed nami albo nawet nad nami” dochodzę do wniosku, że jakiś dar przewidywania przyszłości miałem. Z dzisiejszej perspektywy wiemy, że spory po roku 2012 zalały nasze sądy. A ja to przewidziałem w styczniu 2010 roku i opisałem w swoim felietonie, który został opublikowany – mam więc dowód na to, że nie kłamię. I tak jak Kasandrze nikt nie wierzył w jej przepowiednie, tak i mi nie uwierzono w moją o sporach. I nie zrobiono nic, by do tych sporów nie dopuścić lub ograniczyć ich liczbę. A szkoda! Bo przecież mogło być tak pięknie…

Tym razem felieton opublikowany w czasopiśmie Inżynieria Bezwykopowa nr 1/2010 [31] – „Tsunami sporów przed nami, albo i nad nami”

Czytaj całość

W zeszłym tygodniu miałem okazję wystąpić w panelu dyskusyjnym o mediacjach gospodarczych w sporach z sektorem publicznym. Przypomniałem sobie wówczas, że w moim poprzednim wcieleniu zawodowym – założyłem i zarządzałem największymi firmami w branży inżynierii bezwykopowej – zaprzyjaźniona redakcja publikowała moje felietony środowiskowe. Jeden z nich dotyczył właśnie mediacji. I jak się okazało został on opublikowany w czerwcu 2009 r. A więc 11 lat temu! Mimo upływu tylu lat problem opisywany w tym felietonie jest aktualny także i dzisiaj. Z tym, że w dzisiejszych zamówieniach publicznych brak mediacji jest odczuwalny znacznie bardziej niż wówczas, gdy pokusiłem się zdiagnozować problem konfliktów powstających w trakcie realizacji umów o zamówienia publiczne.

Felietonów napisałem bardzo dużo. Myślę że co najmniej 100. A w dniu swoich 50. urodzin część z nich zebrałem w zbiór i w formie książkowej wydałem własnym sumptem. Pierwszy z nich został opublikowany w 2002 r. ostatni w 2013 r. Oczywiście potem także pisałem felietony i przeróżne artykuły, tyle tylko, że nie zostały zebrane w zbiór.

I teraz napiszę o największym zdziwieniu, gdy w zeszłym tygodniu zacząłem sobie przypominać poszczególne opublikowane felietony. Większość z problemów, którymi się zajmowałem jest aktualna także dzisiaj! Nasuwa się zatem pytanie – co w ciągu tych kilkunastu lat zrobiliśmy dla poprawienia atmosfery realizacji inwestycji budowlanych? Czy dzisiejszych problemów dałoby się uniknąć, gdyby zamawiający publiczni zrozumieli swoją rolę w kreowaniu rynku budowlanego i tego jak on wpływa na potencjał firm wykonawczych i ogólnie na całą gospodarkę? Wreszcie, czy dzisiaj potrafimy korzystać z przepisów prawa, które w sposób oczywisty promują mediacje, negocjacje, ugody – czy alternatywne metody rozstrzygania sporów?

Na początek przypomnę felieton opublikowany w czasopiśmie Inżynieria Bezwykopowa nr 2/2007 [18] – „Konflikt – czy może mieć pozytywny efekt?”

Myślę, że to będzie dobry początek do bieżącego komentowania rzeczywistości…

Czytaj całość

Kontakt

Siedziba

BIKTL Latawiec Konsulting sp. z o.o.
ul. Zwycięzców 31a/7
03-938 Warszawa

kom. +48 605 31 50 32

NIP: 113-291-83-33

Tomasz Latawiec

Prezes Zarządu
[email protected]

Inżynier budownictwa lądowego, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, specjalizacja „Drogi, ulice i lotniska”, studia podyplomowe Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska „Kontrakty na roboty budowlane według polskich i międzynarodowych procedur”.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR); Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie; Ekspert i Rozjemca z listy SIDiR; Arbiter z listy Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie; specjalista w zakresie stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC w realizacji inwestycji celu publicznego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz zarządzania ryzykiem kontraktowym; Członek Rady Ekspertów powołanej Zarządzeniem nr 25 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 maja 2016 r.

Autor licznych opinii prywatnych technicznych i prawnych sporządzanych na zlecenia zamawiających i wykonawców oraz opinii biegłego z postanowień sądów.

Autor SIWZ dla projektów gospodarki odpadami w formule „zaprojektuj i wybuduj”, gospodarki wodno-ściekowej w formule „zaprojektuj wybuduj” oraz „buduj”, infrastruktury drogowej w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obiektów kubaturowych w modelu „zaprojektuj i wybuduj”.

Wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Politechnikę Poznańską oraz Politechnikę Gdańską; wykładowca otwartych szkoleń i warsztatów z zakresu realizacji zamówień publicznych opartych o Warunki Kontraktowe FIDIC oraz prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych.

Autor artykułów z dziedziny prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, Warunków Kontraktowych FIDIC publikowanych w: Biuletynie Informacyjnym SIDiR „Konsultant”, Inżynierii Bezwykopowej, Inżynierze Budownictwa, Europejskim Doradcy Samorządowym, Geoinżynierii Drogi Mosty Tunele oraz felietonów środowiskowych „Lot koszący”.

Propagator „dobrych praktyk” i standardów w realizacji inwestycji budowlanych oraz zrównoważonych umów o roboty budowlane.

mgr inż. Jarosław Gurbiel

[email protected]

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Niezależny Inżynier Konsultant Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców; Specjalista w zakresie stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC, realizacji inwestycji celu publicznego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego.

Posiada doświadczenie zawodowe przy realizacji kontraktów w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej, obiektów kubaturowych, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, w tym spalarni odpadów komunalnych.

Autor SIWZ dla projektów gospodarki odpadami w formule „zaprojektuj i wybuduj”, infrastruktury drogowej w formule „zaprojektuj i wybuduj” i „buduj”, obiektów kubaturowych w modelu „zaprojektuj i wybuduj”.

Współautor wielu opinii na rzecz zamawiających i wykonawców oraz opinii biegłego z postanowienia sądów powszechnych.

Katarzyna Grala-Latawiec

Prokurent
[email protected]

Radca prawny; posiada doświadczenie przy realizacji kontraktów drogowych, kolejowych i ochrony środowiska, zarówno komercyjnych jak i publicznych; Członek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Mediator i Rozjemca z Listy Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (udział w kilkunastu rozjemstwach); arbiter w sprawach rozstrzyganych przed Sądem Arbitrażowym przy KIG; pełnomocnik procesowy reprezentujący wykonawców w postepowaniach sądowych.

Autorka wielu opinii i ekspertyz z zakresu wpływu zdarzeń opóźniających na termin realizacji kontraktu; autor siwz na usługi Inżyniera i na roboty budowlane dla zamawiających komercyjnych.

mgr inż. Michał Siejda

[email protected]

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, mgr inż. budownictwa. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), Inżynier Konsultant.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i doradztwie kontraktowym zdobyte na dużych kontraktach infrastrukturalnych realizowanych w oparciu o międzynarodowe standardy umowy FIDIC. Będąc członkiem SIDiR, jako konsultant przy wielu kontraktach, skutecznie wspierał wykonawców w rozwiązywaniu sporów z zamawiającym wykorzystując praktyczną znajomość stosowania przepisów prawa polskiego (w tym PB, PZP i KC) oraz Warunków Kontraktowych FIDIC.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

INFORMACJA NA TEMAT Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

W celu wykonywania obowiązków ustanowionych przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) poniżej przedstawiony informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez spółkę BIKTL sp. z o.o.

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem przekazanych danych osobowych jest spółka BIKTL Latawiec Konsulting sp. z o.o.

2. DANE KONTAKTOWE

Z Administratorem można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem spółki: BIKTL Latawiec Konsulting SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przy ul. Zwycięzców nr 31 A lok. 7, 03-936 Warszawa jak również mailowo na adres [email protected] Pod wskazanym adresem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w części na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a ) i b) RODO)
 2. realizacji umów zawieranych z Administratorem, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny i e-mailowy, przesyłanie dokumentów związanych z usługami prawnymi, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO)
 3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienie faktury, przechowywania dokumentacji księgowej, itp.
 4. w celu oferowania przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów Administratora z oferowanych produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej itp.) będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, ewentualnych roszczeń oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podanie danych osobowych nastąpiło dobrowolnie.

W każdym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przez BIKTL Latawiec Konsulting sp. z o.o. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

5. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom zgodnie z przepisami prawa, pracownikom spółki oraz pracownikom współpracowników spółki, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, biurom i pracownikom księgowym, jak również podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

6. Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania danych,
 3. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania danych
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. przenoszenia danych.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Na terenie Rzeczypospolitej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wszelkie dane dostępne są pod adresem internetowym https://uodo.gov.pl.

ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

1. ogólne

Niniejsze zasady dotyczące cookies są skierowane do użytkowników strony internetowej https://www.biktl.com.pl („Strona internetowa BIKTL”) i określają rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki użytkownika.

2. ADMINISTRATOR COOKIES

Administratorem cookies jest BIKTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przy ul. Zwycięzców nr 31 A lok. 7, 03-936 Warszawa.

Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze Strony internetowej BIKTL. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz system Web Beacon oraz mogą być zapisywane w logach serwera. Pliki cookies są wysyłane do komputera lub innego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej BIKTL.

3. ZAKRES ZBIERANYCH INFORMACJI

 1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Jeżeli nie wskazano inaczej, Administrator korzysta z następujących rodzajów cookies:
  1. niezbędne pliki cookies - pliki umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie internetowej BIKTL i korzystanie z jej funkcji, bez których Strona internetowa BIKTL może nie wyświetlać się poprawnie;
  2. wydajnościowe - zbierające informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony internetowej BIKTL, np. które jej części użytkownicy odwiedzają najczęściej, komunikaty o błędach, itp. Dane te służą poprawianiu funkcjonalności Strony internetowej BIKTL;
  3. funkcjonalne – zapisujące ustawienia użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają, wyrażone zgody);
  4. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Strony Internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.
  5. Web Beacon, o którym mowa w pkt. 1, to plik wykorzystywany do monitorowania aktywności użytkownika na witrynie internetowej lub do sprawdzania adresu e-mail odbiorcy treści wysyłanych przez użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, kiedy wiadomość zawierająca plik Web Beacon jest otwarta.
  6. serwisy obce, w tym media społecznościowe, do których niekiedy odsyła Strona internetowa BIKTL, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Informacje na temat działania tych serwisów można znaleźć na ich stronach. Zalecamy zapoznanie się z warunkami korzystania i polityką prywatności takich serwisów przed przystąpieniem do ich użytkowania.

4. Wykorzystanie danych

 1. Dane podane przez użytkownika, lub zbierane automatycznie są wykorzystywane przez Administratora w celu:
  1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony internetowej BIKTL;
  2. monitorowania stanu sesji,
  3. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika,
  4. analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej BIKTL.
 2. Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z Zasadami dotyczącymi cookies prosimy kierować na adres e-mail: [email protected].
 3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na urządzeniu użytkownika wyraża użytkownik za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu, z którego korzysta. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego Zespołu, prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), bardzo prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.


Formularz został przesłany

Zapoznałem/am się z kluzulą przetwarzania danych osobowych, chcę przesłać pliki.

Dodaj plik przeciągając go na to pole
lub wybierz

Proszę poprawić błędy w formularzu

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJE

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIKTL Latawiec Konsulting SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwycięzców nr 31 A lok. 7, 03-936 Warszawa, zwana w dalszej części klauzuli Spółką.

W sprawach ochrony dany osobowych z Administratorem można kontaktować się mailowo pod adresem [email protected] lub listownie pod adresem Spółki.

 1. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. Przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy.
  2. Przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z kodeksu pracy, a przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Przesłanie aplikacji wraz z danymi osobowymi w zakresie szerszym niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy – stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez BIKTL Latawiec Konsulting sp. z o.o. w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

  Dodatkowo BIKTL będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, także w kolejnych naborach, jeśli wyrazi Pan/Pani na to odrębną zgodę (która może zostać odwołana w dowolnym czasie).

 2. Odbiorcy danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom zgodnie z przepisami prawa oraz dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, jak również podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Jednocześnie informujemy, iż dane osobowe nie będą przekazywane poza Eu

 3. Okres przechowywania danych osobowych

  Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane do momentu wycofania zgody.

 4. Uprawnienia

  Zgodnie z przepisami wynikającymi z RODO ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych jak i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jednocześni informujemy, ze ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do prezesa UODO.

  Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.

  Informujemy, iż nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i nie stosujemy profilowania.