Biuro Inżyniera Konsultanta i oferowany przez nie konsulting inżynieryjny powstało w wyniku moich przemysleń, dotyczących rynku usług konsultingowych. Jako szef lub członek zarządu firm wykonawczych (LOBBE AQUASEWER Sp. z o.o., INFRA S.A. PBG S.A.) napotykałem problemy związane z możliwością uzyskania rzetelnych porad w wielu sprawach. Dotyczyło to zwłaszcza realizacji kontraktów budowlanych, szczególnie w obszarze zamówień publicznych, w kwestiach dotyczących między innymi Warunków Kontraktowych, roszczeń, rozliczeń, działań Inżynierów Kontraktu. Spowodowało to, że zarządzając tymi firmami i pozyskanymi kontraktami musiałem sam przejść trudną drogę do pozyskania fachowej wiedzy. I na własnych błędach uczyć się jak wykorzystywać ją w praktyce zawodowej.
Pierwszy trudny kontrakt, współfinansowany z funduszy Banku Światowego, oparty o Warunki Kontraktowe FIDIC realizowałem w latach 1997-1999 w Bielsku-Białej. Kolejny angielskojęzyczny, realizowany z funduszy przedakcesyjnych - w Szczecinie w latach 2003-2005. A po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej tych kontraktów było naprawdę sporo i na bardzo duże kwoty... Zetknąłem się z wieloma kontraktami z dziedziny ochrony środowiska, infrastrukturalnymi, drogowymi, budową stadionów na EURO 2012, czy remontami szlaków żelaznych. Każdy z tych kontraktów rządził się swoimi prawami, ale wszystkie miały jeden wspólny mianownik - nie obywało się bez problemów. Strony kontraktów nie miały doświadczenia, zarówno w procedurach dotyczących postępowań przetargowych czy roli Inżyniera Kontraktu, jak i samej realizacji oraz rozliczeń. A na to wszystko nakładało się ciągle zmieniające się prawo i konieczność stosowania się do Dyrektyw Unijnych.
Moje wieloletnie doświadczenia i nieodparta chęć nadążania za zmianami procentowały dużą efektywnością w pozyskiwaniu kolejnych kontraktów oraz ich skuteczną realizacją. Nie obywało się bez roszczeń, sporów i spraw rozstrzyganych na salach sądowych. Wszystko to jednak traktowałem jako nową inżynierską rzeczywistość i sposób na poszerzanie wiedzy oraz doświadczenia. Dlatego myślę, że nadszedł czas by tą wiedzą i doświadczeniem dzielić się z innymi. Tymi, którzy na naukę nie mają tak dużo czasu jak miałem ja, i którzy nie mogą sobie pozwolić na ryzyko popełnienia błędów.